vilka är vi →

Kontakta oss →

Specialist-kompetens på bred front

Vår breda kompetens innebär att vi kan erbjuda en mängd olika tjänster, alla utförda med hög kvalitet.

De fem affärsområden vi är specialiserade inom är:

 • Uthyrning av entreprenadmaskiner och specialutrustning
 • Asfaltsjustering
 • Vägunderhåll
 • Markarbeten vid byggnation
 • Ridbanor och paddockar

Vi utför även tjänster inom:

 • Trädgårdsanläggningar
 • Avloppsanläggningar
 • Dräneringar
 • Dikning
 • Byggnationer av skogsvägar
 • Dammar och viltvatten • Snöröjning

Utöver denna breda tjänsteportfolio erbjuder vi också försäljning av matjord och fyllnadsmassor.​

Mjölkalånga Entreprenad

Kunden är alltid i fokus

​Ett intresse för yrket innebär även hög lyhördhet gentemot kund. För oss på MKE innebär det en nära dialog i samtliga steg, från arbetsledning till platschef ansvarig för det specifika uppdraget. 

Storleken på uppdraget spelar ingen roll. Vi tar oss an varje projekt med stor ödmjukhet. 

Genom en direktkommunikation där vi är med från start kan vi både arbeta mer kostnadseffektivt och säkerställa högre kvalitet vid slutleverans. 

Att vara med från start innebär att vi redan i ett tidigt skede kan analysera behov och förekomma kundens önskemål. 

På så vis är vi stolta över att i slutändan leverera ett så precist och behovsanpassat utfört uppdrag som möjligt. ​Välkomna till MKE — ett entreprenadföretag som leder utvecklingen av branschen framåt.

Följ Mjölkalånga Konsult & Entreprenad AB på Facebook

Följ oss och få större inblick i vår vardag

Våra medarbetare - företagets ryggrad

Medarbetarstyrkan som utgör MKE är företagets ryggrad. Vår branscherfarna och yrkeskompetenta personal sätter stort värde vid att alltid leverera varje uppdrag utifrån högsta kvalitet och noggrannhet.

​Varje medarbetare är handplockad med rätt personlighet och kompetens i åtanke. 

Det är också stoltheten och intresset till branschen som gjort att vi idag tagit en ledande position på marknaden. ​På MKE följer vi inte med i branschutvecklingen, vi påverkar och driver den framåt.​​

Mjölkalånga Konsult & Entreprenad AB​

Gunnarstorp 9204, 281 93 Finja

Telefon: ​0709308037​

​E-mail:​ magnus@mke-entreprenad.se

Org.nr: ​556708-7506